ALV PV OZG donderdag 6 mei

Wanneer:                    Donderdag 6 mei, 18.00        

Waar:                           OZG Scheemda

Vanwege de lockdown en de coronamaatregelen is de ALV niet zoals gebruikelijk in maart, maar in mei.

Agenda

  • Opening
  • Jaarverslag 2020 door de secretaresse
  • Jaarverslag 2020 door de penningmeester
  • Verslag van de kascommissie
  • Begroting 2021 door de penningmeester
  • Bestuursverkiezing
  • Woord van de voorzitter over de jaarplanning
  • Gedachtewisseling jaarplanning 2021 met de leden
  • Rondvraag
  • Afsluiting uiterlijk om 19:00