Voorjaarsworkshop de Rode Jager

Helaas kunnen wij als PV op korte termijn geen alternatief bieden voor de voorjaarsworkshop. Derhalve hebben wij besloten om het geld terug te storten.

Een aantal leden hebben mail gehad voor meer gegevens, dus check je mailbox.

Voor vragen over betalingen?

Mail dan joyce@pvozg.nl

Martiniplaza activiteiten 2020 PV OZG

Helaas kon de musical Lazarus niet doorgaan. Alle leden die betaald hadden, hebben inmiddels hun geld terug gestort gekregen, en hebben hier een mail over gehad.

Voor de musical Hello Dolly is wel een alternatieve datum geprikt, nl woensdag 18 november. Of deze definitief doorgaat, is nog de vraag. Hier hebben wij als PV nog geen bericht van Martinplaza over gehad.

Mocht je betaald hebben, en je kan die datum niet? Stuur dan een mail naar anita@pvozg.nl. Mocht de Musical Hello Dolly alsnog niet doorgaan, dan storten wij het bedrag retour. Maar wij wachten bericht af van Martiniplaza.

Wanneer er vragen zijn over betalingen?

Mail dan joyce@pvozg.nl

Mededeling caravanverhuur PVOZG

Zie bericht van Camping de Nollen hieronder.

In verband met de coronacrisis, moeten wij u helaas als volgt informeren. Na alle opties overwogen te hebben en met pijn in ons hart, hebben wij besloten om De Nollen voorlopig tot 1 mei 2020 geheel gesloten te houden, voor het eerst sinds de start van ons bedrijf in 1954.

De Corona-maatregelen van de overheid leggen een grote verantwoordelijkheid bij ons als recreatiebedrijf. Onze conclusie is dat wij de RIVM-aanwijzingen en daarmee de veiligheid van onze gasten en medewerkers onder de huidige omstandigheden niet voldoende kunnen garanderen. Ook willen wij voorkomen dat wij, door het aantrekken van mensen richting onze regio, de hier aanwezige gezondheidszorg met zijn beperkte capaciteit extra gaan belasten.

De camping is op dit moment volledig afgesloten. U mag het terrein, hoezeer wij dat ook betreuren, dus tot 1 mei 2020 ook lopend niet meer op.

Het is voor iedereen een moeilijk tijd met veel onzekerheden. Pas goed op elkaar en blijf gezond, hopelijk kunnen we weer spoedig het seizoen alsnog gaan openen.

 

Jubileumfeest 5 juni geannuleerd!

Met pijn in ons hart hebben wij moeten besluiten om het geplande jubileumfeest van 5 juni, niet door te laten gaan.

De regering heeft alle evenementen tot 1 juni afgelast. 5 juni valt daar buiten, maar in deze onzekere tijden, weten wij niet wat er nog allemaal op ons af gaat komen. Ook is het voor ons onmogelijk om dit evenement goed voor te bereiden, met in achtneming van de RIVM en OZG voorzorgsmaatregelen.

Maar jullie houden het feest tegoed!

PV OZG bestuur

Activiteiten mbt Corona

Alle geplande activiteiten tot 1 juni gaan niet door ivm de coronacrisis.

Alle leden die zich al hadden aangemeld voor lopende activiteiten hebben mail ontvangen.

We hopen weer op goede tijden. Tot die tijd, denk een beetje om elkaar en houd je aan de RIVM richtlijnen.

PV OZG bestuur

Mededeling tav Corona

In lijn van de genomen maatregelen van de regering en natuurlijk van de OZG heeft de PV besloten alle geplande activiteiten tot 6 april niet door te laten gaan. Wij hopen dat jullie begrip hier voor kunnen nemen.